کیس استوک دل 3570_CORE i5

کیس استوک دل Dell optiplex 9010 Core i5

تمام شد

کیس استوک دل Dell optiplex 9010 Core i5

توضیحات

کیس استوک دل Dell optiplex 9010 Core i5

کیس استوک دل 3570_CORE i5

کیس استوک دل 3570_CORE i5

توضیحات تکمیلی

CPU

core i5_3570

RAM

4 GB

H.D.D

250 GB

VGA

ON BOARD

CACHE

6 MB

فرکانس CPU

3.4 GHz

مدل کیس

optiplex 9010